NLP (Neurolinguïstisch Programmeren)

In alle trainingsmodules van alles anderZ vindt men elementen die terug te herleiden zijn naar NLP. We werken samen met NLP masters en passen NLP ook zelf toe, omdat wij er zelf ook in zijn opgeleid. Wij kiezen ervoor hier terug te geven wat Wikipedia zegt over NLP.

Neurolinguïstisch programmeren (NLP) is een methodiek voor training, coaching en communicatieverbetering. NLP werd ontwikkeld in de jaren zeventig van de twintigste eeuw. Volgens prof. Willem Levelt heeft NLP geen noemenswaardig verband met de wetenschappelijke neurolinguïstiek.[1] De grondgedachte van NLP is dat vaardigheden van zogeheten experts in kaart gebracht (gemodelleerd) en als techniek aan anderen onderwezen kunnen worden. Theorie en effectiviteit van NLP hebben geen wetenschappelijke ondersteuning, zodat NLP als pseudowetenschap moet worden beschouwd.[2]

Doel

NLP bestaat uit de wisselwerking tussen drie elementen:

  1. Modelleren – menselijke vermogens overdraagbaar maken met behulp van psychologische technieken.
  2. Analyse van de subjectieve ervaring – het bepalen van patronen in de beleving.
  3. Communicatietechnieken – manieren om harmonieuze relaties op te bouwen en boodschappen te verhelderen en te versterken.

Het doel van neurolinguïstisch programmeren is om vaardigheden waarover een ervaren en succesvol persoon (expert) door jarenlange ervaring beschikt snel en efficiënt over te dragen. Iemand die door ervaring over bepaalde vermogens beschikt is zich daarvan vaak niet meer bewust; deze vermogens worden als individuele eigenschappen gezien. Volgens aanhangers daagt NLP cliënten uit vaardigheden van zo’n expert in kaart te brengen als volgorde van handelingen, lichaamstaal, cognitieve schema’s enzovoort, en over te nemen.

De basisveronderstelling van NLP is dat elke verworven vaardigheid overdraagbaar is op anderen zonder dat de cliënt dezelfde moeizame weg hoeft te bewandelen als destijds de expert. Het in kaart brengen van gunstige vaardigheden gebeurt door middel van het zogenaamde ‘modelleren’. De overdracht is afhankelijk van model en ‘subjectieve ervaring’.