Action Learning        <a href=         

Action Learning

 

Bij Action Learning staat centraal dat een groep mensen bereid zijn samen met een actueel probleem, wat binnen hun gelederen speelt, aan de gang te gaan. Een groep van ongeveer 6 tot 10 medewerkers met een variatie aan praktijkervaring gaat aan de slag met dagelijkse problemen, en leert zo van en met elkaar. Het ondernemen van acties, onbekende problemen aanpakken, nieuwe paden zoeken, risico’s nemen en experimenten aangaan zijn inherent aan Action Learning. Het integreert ‘leren’ in het dagelijks werk, zodat we beter worden als individu, maar ook als team en elkaar echt support kunnen en durven te bieden.

Heb jij interesse in action learning? Of wil je meer informatie over deze methode? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze ervaren coaches! 

Action learning methode: Waar gaat het om?

 

De kern van Action Learning is leren door te doen. Leeractiviteiten binnen Action Learning programma’s worden op geheel eigen wijze ingevuld en georganiseerd. De term Action Learning is een veelomvattende, een leerfilosofie en -aanpak tegelijk, en kent de volgende drie specifieke kenmerken:

  • Een groep gaat aan de slag met op werkelijk bestaande, realistische taken en projecten; de dagelijkse praktijk is de basis
  • Het lerende effect voor ieder individu die meedoet vloeit vooral voort uit reflectie op gedane en geplande activiteiten met een klein aantal mensen
  • Leren en doen worden frequent afgewisseld. Het gaat om een serie sessies waar in dezelfde samenstelling aan problemen wordt gewerkt

Mensen leren makkelijker door te experimenteren, ervaren en doen. Action Learning gaat ook uit van leren in het echtNieuwe kennis samen vergaren door over een actueel vraagstuk vragen stellen; zelf doen. En… Het legt de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf en maakt ze meer bewust van hoe zij er zelf in zitten en wat zij zelf kunnen doen.

Action Learning

Action Learning bevat de volgende componenten

  • Een project, uitdaging, kans, vraagstuk of taak staat centraal. Een waarvan de oplossing voor deze groep van groot belang is
  • De groep die aan de slag gaat is idealiter samengesteld uit vier à acht mensen met verschillende achtergronden en ervaring.
  • De groep benadrukt in hun proces het vragen stellen en reflectie boven uitspraken en meningen (dialoog).
  • De groep moet de zeggenschap hebben om actie te kunnen ondernemen of ze moeten er zeker van zijn dat hun aanbevelingen zullen worden geïmplementeerd.
  • De groep leert van en met elkaar wat een cumulerend effect heeft
  • Eén groepslid, de coach (van buiten dan wel van binnen de organisatie of de groep) stelt zich geheel ten dienste van het leerproces van de groep.

 

Kernvragen van Action Learning zijn:

Wat is nodig om te doen? Waarvoor neem ik verantwoordelijkheid?
Welk resultaat wil ik bereiken? Voor wie doe ik het?
Wie heb ik nodig? Welke stappen zet ik? Wat werkt tegen?
Hoe ga ik om met tegenwerkingen en mogelijkheden? Hoe leer ik?

De Action Learning methode ontleent haar kracht aan de combinatie die gemaakt wordt tussen de leer- en werksituatie. Leren én werken worden op praktische wijze aan elkaar gekoppeld. Het grote voordeel hiervan is dat leren rond de werkplek tijd kan besparen. De deelnemers leren alleen datgene wat van belang is voor hun werk (‘lean learning’). De effectiviteit wordt bevorderd met de hier-en-nu-eisen van de bedrijfsvoering.

Het tweede voordeel is dat al doende leren niet alleen leidt tot kennis- en vaardigheidsvermeerdering, maar ook tot zinvolle gedrags- en mentaliteitsverandering. Het steeds opnieuw onderzoeken in hoeverre bepaalde houding en gedragingen aan de eisen van het werk voldoen, versterkt de wil en motivatie om daadwerkelijk tot gedragsverandering te komen en biedt de gelegenheid daarmee gericht te oefenen.

Het derde voordeel van Action Learning ligt in de rol die reflectie in het leerproces speelt. Leermomenten ontstaan door frequente, individuele en gemeenschappelijke reflectie. Deze worden bevorderd door een beroep te doen op het ‘Questioning Insight’, door voortdurend vragen te stellen, meetbare doelen te formuleren, meetresultaten terug te koppelen en tot conclusies te komen, die vervolgens uitgangspunt zijn voor de verdere aanpak.

De Action Learning Coach speelt een belangrijke rol als het gaat om het bevorderen van het leerklimaat in de groep. Hij of zij zorgt er voor dat er vertrouwen kan ontstaan om echt het achterste van de tong te laten zien en dat de deelnemers ook leren leren. Hij begeleidt de groep in het leren definiëren en analyseren van elkaars persoonlijk leiderschapsissues en zorgt ervoor dat men niet alleen oplost maar ook luistert, vraagt en investeert. Een belangrijke rol van de begeleider is het in gang zetten van de zoektocht naar leerstoornissen van de individuele deelnemer of van de groep als geheel (‘waarom lukt het niet?’).

alles anderZ werkt met en zonder paarden in Action Learning sessies en samen met professionele en bekwame Action Learning Coaches (onder andere Christoph Maria Ravesloot). Voor meer informatie over coaching met paarden kunt u een kijkje nemen op de paardencoaching pagina. Meer informatie over Action learning? Neem dan hieronder vrijblijvend contact op met een van onze ervaren coaches!

 

Action Learning