ANDERZ SESSIE

een strategiedag, maar nu anders…

 

Een organisatie is niets zonder de mensen die er werken, als zij er niet zijn gebeurt er niet veel. Deze mensen, teamleden en teamleiders, hebben er baat bij inzicht te krijgen in het effect van hun aanwezigheid op zichzelf en de ander. Vandaar uit ontstaat een frisse blik naar elkaar en kan men desgewenst anders gaan handelen. alles anderZ doet dit, op geheel eigen wijze, met veel doen en ervaren, in anderZ sessie (s).

Een voorbeeld > Het kan een issue zijn dat in een team het werk iedere keer weer niet afkomt. In een anderZ sessie wordt vervolgens helder dat men niet oprecht frustraties naar elkaar deelt. Dit gedoe zit ‘onder water’ en leidt daar een eigen leven, het wordt niet gezegd maar is wel te zien (en te voelen). Het zorgt ook nog voor stress en werkdruk en door dit alles komt het werk niet af. Via onze anderZ sessie ontdekt ieder teamlid zijn eigen aandeel en ontstaat er ruimte om hier over te spreken en anders in te gaan handelen. Uiteindelijk brengen collega’s veel tijd samen door, het werkt comfortabeler als alles gezegd kan worden.

Hoe staan de neuzen in jouw team?

Heb je goed zicht op alle neuzen in jouw team? Staan ze dezelfde kant op of weet je dat eigenlijk niet…? Het is goed om samen een stip op de horizon te hebben of een eerder geplaatste stip te herijken. Alleen, als de neus van ieder teamlid een andere kant op staat, gebeurt er niet veel.  Daarom besteden de coaches van alles anderZ tijdens ‘anderZ sessies’ aandacht aan de mens, het effect op elkaar en wat er in de onderstroom van het team blijft hangen.

Dit wordt een sessie waarop alle neuzen dus weer dezelfde kant op gaan kijken. Teamleden ervaren dat veiligheid zelf gemaakt kan worden, zodat ze op elkaar kunnen bouwen en op elkaar mogen leunen. Zeker in een tijd waarin alles anders gaat dan we gewend zijn.

Door te focussen op de mens, gaat dat wat er afgesproken wordt ook echt uitgevoerd worden. Geen teamlid heeft meer reden om op de rem te trappen of sabotagedrag te vertonen.

 

Wil jij onderzoeken of dit iets voor jouw team is of over hoe zo’n sessie er dan uit kan zien? We bieden een sparringsuur (of twee) aan om samen te kijken naar wat jullie verder gaat helpen. 

Hoe werkt het?

We bespreken met jullie eerst de huidige situatie, hoe de sfeer in het team is, de aanleiding voor de strategiedag en wat de gewenste doelstellingen zijn. Afhankelijk daarvan belsuiten we eerst tot een pilot van een paar uur, organiseren we een hele dag op de hei of ontwikkelen we samen we een langer programma. We werken op bijzondere buitenlocaties, ergens in het groen, met veel interactieve momenten, zeg maar voelen en ervaren. Dat blijft het beste hangen!
Een aantal methodes die we graag inzetten zijn de Moderatiemethode, Systemisch Werken, Deep Democracy, Action Learning en Rake Vragen.

 

 

Wij beloven je in ieder geval dit over onze ‘anderZ sessies’:

 

  • Jullie gaan ervaren dat er in een sessie meer kan gebeuren dan jullie voor mogelijk hebben gehouden.
  • Het team gaat voelen wat niet werkt en wat wel.
  • Teamleden gaan elkaar op een andere manier leren kennen en weer échte verbinding met elkaar voelen.

 

Neem contact met ons op om kennis te maken en de mogelijkheden voor jouw strategiedag te bespreken.

Over de coaches

Voor iedere sessie wordt goed onderzocht welke coach het beste aansluit bij jullie vraag. Die wordt aan jullie gekoppeld en begeleidt jullie in het gehele proces. Uiteraard doet hij of zij dit niet alleen, afhankelijk van wat er nodig is wordt er een team rondom jullie gevormd die er voor gaan zorgen dat jullie met eigen gereedschap zelf de klus kunnen klaren.

Dit is wat wij toevoegen als coaches:

 

  • Het stimuleren van openheid

Om te voorkomen dat er in de vervolgstappen teamleden op de rem gaan trappen of sabotagedrag gaan vertonen, besteden wij eerst aandacht aan luisteren. We gaan in op hoe het komt dat we vaak denken dat we goed naar elkaar luisteren, maar dat eigenlijk helemaal niet doen. Echt luisteren naar elkaar en durven uitspreken wat er goed gaat en beter kan, vraagt meestal net wat meer lef dan we hebben. We laten het team zien wat er gebeurt als je echt gaat luisteren en alles uitspreekt naar elkaar.

 

  • De chemie tussen teamleaden systemisch onderzoeken

Een team bestaat uit individuen die voor hun werk ‘toevallig’ bij elkaar zijn. Niet de teamleden bepalen de kracht van een team, maar het gaat juist om de chemie tussen de leden. Teams die oorsprong en historie erkennen, de logica van het erbij horen weten, een heldere ordening hebben en aan eerlijke uitwisseling doen, bereiken meer dan andere teams. Wij zetten jullie een systemische bril  op, de bril waarmee je kunt uitzoomen en gaat zien wat er nodig is om als team vooruit te komen.

 

  • Het bespreekbaar maken van en leren omgaan met verandering en onzekerheid

Wat nu is kan morgen heel anders zijn. Het gaat regelmatig niet zoals we het gepland hebben. Wat er in 2020 gebeurt is hier een goed voorbeeld van. Hier in zekere mate op anticiperen door jezelf en elkaar hierbij te helpen is een sterke kwaliteit van de medewerker van nu. Wij leren hoe je als team snel schakelt, behoeften duidelijk krijgt en onderzoekt waar teamleden in pijn en ongemak blijven hangen en hoe je daar met elkaar weer uitkomt.

ALS JE DOET WAT JE ALTIJD DEED, KRIJG JE WAT JE ALTIJD KREEG.

ALLEEN JIJZELF KAN HET ANDERS GAAN DOEN!