Betrokkenheid van teamleden voor elkaar komt van binnenuit (jezelf).

Het team staat voor het hek van de rijhal (de bak) waarin twee paarden op enige afstand een beetje lopen te scharrelen. We staan op het punt het team een eerste opdracht op deze teammiddag te geven. Daarin speelt het paard alleen nog maar een metaforische rol, we bouwen het langzaam op. Het is te voelen dat een aantal teamleden het best spannend vinden. Voor ons zaak dus te zorgen dat iedereen, in zijn of haar eigen tempo, zich okay voelt. Net als in een dagelijkse werksituatie. Waar men, samen of onder de bezielende leiding van een manager, het werk blijft doen. Ongeacht wat er wel en niet van wordt gevonden en hoe men zich voelt.

Er is door het team met grote aandacht naar ons verhaal geluisterd, over hoe kuddes zich gedragen. Welke rol veiligheid en op elkaar vertrouwen hierbij spelen, en hoe teams en kuddes op elkaar lijken. Het team wat aan de bakrand staat, is bij ons om elkaars kwaliteiten en valkuilen nog beter te doorgronden. Er zijn een aantal nieuwe collega’s bij het team gekomen en de nieuwe manager ziet graag dat het onderlinge vertrouwen in elkaar groeit en de samenwerking nog beter en energieker wordt.

Hoe spannend is dit?

De eerste opdracht luidt: Voor de ingang van de bak ligt een lang touw, met aan de ene kant een denkbeeldig minimaal punt en aan de andere kant een maximaal punt. Ga langs het touw op het punt staan wat aangeeft hoe minimaal of maximaal spannend jij het vindt om opdrachten met de paarden te gaan doen. Zo’n vier collega’s lopen enthousiast richting de minimale kant. Een ander viertal blijft in het midden hangen. Twee gaan bij het maximale punt staan en twee verdwijnen daar nog achter, waar geen touw meer ligt. ‘Zo, dat is dus behoorlijk spannend’, zegt mijn collega tegen hen. Er wordt bevestigend geknikt.

We vragen aan de rest van het team wat zij kunnen en willen doen om het voor deze vier collega’s zo in te richten dat zij wel mee gaan doen. En aan de angstige collega’s wat zij nodig hebben om aan te kunnen haken. Terwijl zij hier over nadenken, vertellen wij hoe paarden voor elkaar zorgen. De enthousiastelingen delen aan de vier hoe zij, door hun dekking te geven en in hun buurt te blijven, willen helpen. Eén van de vier angstige roept; ‘als ik maar zeker op jullie kan vertrouwen’, en schuift vervolgens naar het midden op, met in haar kielzog een collega die daar ook op vertrouwt.

Okee, jij hebt daar een belangrijke rol!

We geven de twee collega’s die nog buiten de bak staan aan, dat als zij aan de buitenkant blijven staan, daar een belangrijke rol hebben. Zij houden vanaf daar het overzicht van alles wat de rest van het team in de bak aan het doen is. Dat betekent dat we regelmatig bij hun zullen checken wat zij gezien hebben. Dit geeft bij hun beweging want dat is niet wat zij in gedachten hebben voor deze middag; overzicht houden en daar iets van vinden.. Ze zetten hun angst 1-2-3 opzij en haken aan bij de groep om als deel van het team mee te doen. Uiteraard met de nodige mitsen en maar-en.

De eerste stap naar vertrouwen en in verbinding aan een opdracht werken is (grotendeels onbewust) gezet. Een belangrijke stap die richting geeft aan een team waarin men zich kwetsbaar durft op te stellen en elkaar durft te vertrouwen. Hoe dit team het hier tussen de paarden doet, doen ze het eigenlijk in de dagelijkse werksituatie ook. Ja wij laten het team opdrachten uitvoeren met een paard, maar het paard kan ook vervangen worden door een gezamenlijk project, een cliënt of een klant die moet worden binnengehaald. En dat is misschien minder spannend of angstaanjagend, maar uiteindelijk moet je samen dat resultaat behalen. En hoe ga je daar dan als team mee om?

de kwartjes vallen

Het is mooi om te zien: Voor een aantal zijn er al kwartjes gevallen. Over hoe dit in de werksituatie hetzelfde gebeurt en hoe dat anders kan om samen ergens te komen. En er vallen die middag nog meer kwartjes. En ja, er zijn ook collega’s waar het kwartje niet valt of niet wil vallen. En dat is ook goed. Het is aan het team, samen met de manager, om hier naar te handelen.

Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Wil je dit doorbreken?  alles anderZ begeleid managers en teams in het daadwerkelijk realiseren en verankeren van veranderingen. Zowel in het brein, als het hart én het lichaam.