“Een sterke organisatie heeft zijn kracht te danken aan medewerkers die zichzelf kennen en weten wat ze kunnen!”

Succesvolle mensen stralen op een natuurlijke wijze vanuit hun innerlijke kracht naar buiten uit wie ze zijn. Zij verbinden op ontspannen wijze anderen aan zichzelf en bouwen zo een brug naar de missie en visie van de organisatie.

Een reëel zelfbeeld?

Wij maken gebruik van een breed aanbod van psychologische testen, drijfveren analyses en stappenplannen. De testen die we gebruiken kenmerken zich door eenvoud en doeltreffendheid. We maken veel gebruik van de TMA (Talenten Motivatie Analyse)

Deze vormt een belangrijke bouwsteen voor de verdere invulling van het persoonlijke en teamprogramma. Tijdens het checken wordt er afwisselend gewerkt met testen, input delen en ‘buitenspelen’. Leer jezelf en je team beter kennen en ervaar hoe anderen jou zien.

Welke uitstraling heb jij? Wat is jouw houding ten opzichte van de ander? Wil je echt de volgende stap nemen, of spelen er wellicht andere belangen, persoonlijke belemmeringen?

Check in welke ontwikkelingsfase jij met je hart hoofd en brein bent. Check

  • hoe jij communiceert en hoe anderen met jou communiceren
  • hoe jouw hart hierbij geraakt en ingezet wordt
  • hoe jouw brein je hierbij helpt of tegenwerkt

In je leven werk en leef je samen met anderen. Samen maak je afspraken en daar praten we vooral graag met elkaar over. Dat praten is een bewust proces. Dat hier ook een heel groot onbewust stuk aan vast zit, vergeten we voor het gemak nog wel eens.

We vertellen je graag meer over onze bijzondere check-wijze!

Om deze Checkdag succesvol te maken werkt alles anderZ  samen met partijen die gevalideerde tests leveren om er achter te komen wat iemands echte drijfveren zijn

 

 

OPEN TRAINING EN IN- COMPANY

DUUR                                2 à 3 dagdelen

LOCATIE                          Nunspeet, Den Haag, locatie naar keuze

PRIJS                                in overleg

GROEPSGROOTTE        minimaal 5 maximaal 8 deelnemers