De VitaliteitsGroep daar word je beter van

Stress- of Burnout klachten? We weten hoe lastig deze trajecten kunnen zijn.
Daarom zijn we een samenwerking aangegaan met een autoriteit op dit gebied!

De VitaliteitsGroep (VG) is een landelijk bureau dat zich richt op kwalitatieve dienstverlening
met betrekking tot stress en burn-out.

  

Niets meer en niets minder.

De VitaliteitsGroep combineert hiervoor een serie overlappende controleprocessen, zowel digitaal als persoonlijk. Hierdoor kan er op ieder moment een status en een verwachtingsplan worden gedeeld (binnen de AVG regels) met zowel de werknemer, de werkgever en overige partijen als een Arbodienst. De processen ontwikkeld door VG zijn gecreëerd om middels een holistische aanpak de effectiviteit van de coaches te vergroten. Voor de betalende partijen (de werkgever en/of verzuim verzekeraar) zijn re-integraties binnen 90-dagen en de verlaagde kosten sterke voordelen van de VG-methode.   

De VitaliteitsGroep werkt met een enorm grote coach pool waarin de meeste specialisaties van Nederland gebundeld zijn. Kom jij als organisatie met een werknemer die begeleid moet worden dan gaat VG hierin verder dan het alleen maar aanbieden van kennis en ervaring. Bij iedere aanvraag wordt binnen 24 uur een coach geselecteerd die past binnen de probleemstelling van de kandidaat. De juiste klik tussen coach en werknemer is fundamenteel in het succes van elk herstel binnen 90 dagen

Na de juiste match tussen coach en werknemer blijft hij gedurende het gehele traject persoonlijk onder zijn hoede. VG heeft op de achtergrond een actieve rol om te verzorgen dat de coach de juiste tools krijgt aangereikt. Want iedere coach heeft toegang tot de VG portal om uit ca. 200 expertises een collega coach in het traject te betrekken. De geselecteerde specialisten hebben een actieve participatie in het traject en hiermee wordt de beloofde multidisciplinaire aanpak werkelijkheid. De VitaliteitsGroep opereert landelijk. Onze integrale, multidisciplinaire aanpak is bewezen effectief en volgt de richtlijn van de NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde).

Wat zijn de hoofdprogramma’s op het gebied van stress en burn out?

  • (Burn out) Herstel programma
  • Pre- Pakket
  • Preventieve coaching
  • Preventie digitaal
  • Workshops en lezingen

 

Wil jij weten hoe deze programma’s er inhoudelijk uit zien? 

 

 Neem dan contact op!
We nemen je graag vrijblijvend mee naar een van de workshops die regelmatig georganiseerd worden

Uw Arbodienst

De Arbodienst bewaakt alle noodzakelijke stappen in het re-integratietraject. Deze stappen zijn in de Wet verbetering poortwachter aangegeven. Door de versnelde efficiëntere aanpak zal de druk op de casemanager/Arbo-arts aanzienlijk worden verlaagd. De ervaring leert dat wanneer zij eenmaal hebben ervaren hoe wij werken, zij ons graag inzetten. Wij houden de bedrijfsarts gedurende het traject doorlopend op de hoogte, mits er toestemming van de medewerker is verleend (AVG). Voor het bedrijf betekent het een enorme kostenbesparing. Geen langdurige en tijdrovende processen, een verhoogde kans op terugkeer, minder kosten voor interventies, Arbo, doorbetaling loon en eventuele vervanging.

 

De leidinggevende

De afdeling van de leidinggevende lijdt eronder indien er één of meerdere medewerkers uitvallen. Kennis op de afdeling verdwijnt en de werkdruk op de andere werknemers neemt toe. Het behalen van teamdoelstelling staat hierdoor extra onder druk, de afdeling verzwakt. Een leidinggevende ziet zijn of haar uitgevallen medewerker(s) natuurlijk graag zo snel mogelijk terug.

Om een traject goed te laten verlopen vinden er meerdere gesprekken plaats  waarbij de werknemer, de leidinggevende en de coach samen om tafel zitten. Zo worden alle belangen en eventuele problematiek meegenomen in het hersteltraject.

 

De werknemer

We helpen de medewerker om weer in zijn of haar kracht te gaan staan, zichzelf te herpakken en zodat hij/zij weer autonoom beslissingen kan en durft te nemen. De werknemer komt niet altijd terug in de oude positie. Soms neemt iemand zelfs afscheid van de organisatie. Als daar sprake van is, helpen wij bij een zachte landing. Komt de werknemer terug in zijn of haar (aangepaste) functie, dan zal zichtbaar worden dat er een sterker persoon staat; een medewerker die loyaal is naar de organisatie en waar het bedrijf met recht trots op kan zijn. Regelmatig is een bijkomend voordeel dat een deel van het geleerde overgedragen wordt naar andere medewerkers, waardoor de kans op nieuwe uitval aanzienlijk wordt verkleind.

Waarom werkt alles anderZ samen met de VitaliteitsGroep:

  • Op het moment dat wij in onze teamtraining ervaren dat er zaken als stress en burnout spelen hebben we onze partner onder de knop
  • Zo kunnen ook wij nu heel snel schakelen
  • De VitaliteitsGroep heeft een bewezen track record, waar wij op mee mogen varen
  • Op het gebied van vaardigheden en expertises hebben we nu een zeer uitgebreid pakket
  • 1+1=3 zo simpel is het ook!

 

Neem contact met ons op om meer te weten te komen wat we kunnen doen op het gebied van stress en burn out 

MENSEN HUILEN NIET OMDAT ZE ZWAK ZIJN
MAAR OMDAT ZE TE LANG STERK ZIJN GEWEEST