persoonlijk ontwikkeltraject

Het doel van EFT (Emotional Freedom Techniques) is het neutraliseren van de emotionele lading van negatieve herinneringen.

EFT gaat ervan uit dat psychische, emotionele en lichamelijke klachten met elkaar verbonden zijn. Angsten, fysieke klachten, emotionele stressreacties en belemmerende overtuigingen kunnen zo worden ‘opgeruimd’.

 

In EFT komen een aantal behandeltechnieken samen zoals; NLP, mindfulness, zelfcompassie, CGT, acupressuur en EMDR. EFT op zichzelf is geen therapie, maar een methodiek die gemakkelijk als zelfhulpmiddel is toe te passen. Een bekwame therapeut kan de heftigste trauma’s en stress gerelateerde problemen succesvol oplossen. Veel zelfhulpmiddelen en therapieën richten zich op gedrag, positief denken en/of inzicht krijgen. EFT richt zich op het direct oplossen van negatieve emoties (stress) die aan het probleem ten grondslag liggen. EFT, indien goed toegepast, zorgt ervoor dat stressvolle gebeurtenissen uit het verleden geen negatieve invloed meer hebben op je beleving en gedrag in het hier en nu. Je ‘gewone’ emotionele respons blijft behouden maar overbodige, veel te heftige en onnodige reacties blijven uit.

EFT werkt dus op je onbewuste gedeelte van je lichaam, je interne systeem. Zonder dit onbewuste interne systeem kun je niet zien, horen, voelen, ruiken, en proeven, kortom kan je lichaam niet functioneren. In ieder lichaam is dit zo geregeld. In dit systeem kan heel eenvoudig een storing zijn ontstaan. Dit kan door zowel heftige emoties, als ook door virussen en bacteriën, stress en overbelasting. Met EFT wordt er geklopt op specifieke punten op het lichaam om de energieverstoringen (en de daarbij behorende klachten) in het lichaam op te heffen.

Deze techniek is rond 1995 in de Verenigde Staten ontwikkeld en wordt inmiddels over de hele wereld door artsen, psychologen, therapeuten, behandelaren en coaches gebruikt. EFT kan gecombineerd worden met elke vorm van (conventionele) therapie. 

Hoe werkt EFT dan precies?
Je interne systeem slaat eenvoudigweg alle ervaringen die je in je leven meemaakt (vanaf het moment dat je in de buik van je moeder groeit) op. Aan die ervaringen zitten emoties gekoppeld, positieve én negatieve. Negatieve emoties kunnen problemen geven en jouw systeem blokkeren. Je houdt ‘de last’ vast. Zo ontstaan er verstoringen in je systeem. Chronische storingen leiden uiteindelijk ook tot allerlei ziekten. EFT neutraliseert de emotionele koppeling aan een ervaring. In elke situatie die als bedreigend of gevaarlijk wordt ervaren, reageert je lichaam met de vecht-, vlucht- of verstarreactie. (De Engelsen hebben het over de Fight/Flight/Freeze response). Jouw lichaam kan zo bijvoorbeeld een of meer van de volgende reacties geven: hartkloppingen, snelle ademhaling, droge mond, trillen, misselijkheid, naar gevoel in je buik, etc.

Dit is een volkomen normale fysiologische reactie om je lichaam in staat te stellen te vechten of te vluchten. Ook de “verstarreactie” is in de evolutie ontstaan om de kans op het overleven de vergroten. Dieren vallen soms “als dood” neer om dan, als het gevaar geweken is, weer op te staan. Dieren vertonen daarna altijd alsnog een heftige reactie van trillen en schokken, etc. (de ontlading). Zodra dat afgelopen is, kan het dier weer verder zonder restverschijnselen.

Ook wij hebben  vecht-, vlucht- en verstarreacties ook in ons lichaam. Normaal gesproken verdwijnt deze als het gevaar geweken is. Maar niet altijd: in situaties die levensbedreigend, overweldigend zijn en waarin je je overgeleverd en onmachtig voelt, kan deze normale stressreactie als het ware vast blijven zitten in je lichaam. Uit onderzoek blijkt, dat dit vooral gebeurt als de verstarreactie is opgetreden maar de ontlading niet heeft plaatsgevonden. De verstarreactie zelf kan onmerkbaar kort zijn of lang en bewust herinnerd worden (“ik was verstijfd van angst en kon niet meer bewegen”). Als de ontlading niet op een goede manier plaats kan vinden, zal de stressreactie als het ware aan blijven staan waardoor je lichaam niet meer (volledig) kan ontspannen. En dan is er nog een mechanisme aan het werk: ook als de ontlading wel plaatsvindt, “onthoudt” je brein met welke stressverschijnselen je een (schijnbaar) levensbedreigende situatie overleefd hebt. Het wordt opgeslagen voor toekomstig gebruik als een situatie lijkt op wat je al mee hebt gemaakt zodat je lichaam meteen weet wat het moet doen.

Dit is de stresskoppeling waar je last van blijft houden: in het hier en nu wordt je “getriggerd” doordat iets dat je bewust, maar meestal onbewust, heeft herinnerd aan wat er in het verleden is gebeurd. Daardoor maakt je lichaam weer de “bijbehorende” stress aan die zich uit in de symptomen die hierboven beschreven staan, maar het kunnen ook andere lichamelijk klachten en symptomen zijn. Chronische stress(situaties) leiden uiteindelijk ook tot allerlei ziekten.

Daarom is het zo belangrijk om zoveel mogelijk alle stress aan te pakken. EFT is daarin bijzonder succesvol en verbazingwekkend effectief.

 

gecertificeerd EFT behandelaar