Maatschappelijk

MVO-
maatschappelijk verantwoord ondernemen

alles anderZ maatschappelijk

Wij grijpen elke gelegenheid aan onze doelgroep mee te nemen naar mooie maatschappelijke kansen. Door naast slim te ondernemen ook een handje toe te steken aan projecten die in mindere mate financiële ruimte voor hebben. We vertellen waarom wij doen wat we doen en nemen ze mee en naar de plekken wáár we dit doen. Door de combinatie van onze acties op bijzondere plekken en het samenwerken aan een besef kunnen we samen voor elkaar en voor deze planeet zorgen!

Wij doen het dus altijd op de een of andere manier mét een maatschappelijk jasje.

  • We werken zoveel als mogelijk op locaties waar de natuur, of de dieren die er wonen, in het middelpunt staan. Voor ons is belangrijk dat daar goed voor wordt gezorgd en op de juiste duurzame manier aandacht voor is. Daarom werken we graag samen met Locaties met Meerwaarde(n), dan weten we zeker dat het goed zit. Onze ‘vaste’ werklocatie is een Buurthuis van de Toekomst en we werken ook op locaties van Staatsbosbeheer en Dunea.
  • We participeren jaarlijks aan een aantal projecten die breder liggen dan ons huidige werkveld en een maatschappelijke boodschap in zich dragen. voor 2017 en 2018 zijn dit:
    • Scrooge een Muziek Theater Winterwandeling- een kerstproductie in de buitenlucht. Het verhaal Scrooge is er een waar iedereen zich in kan herkennen, ongeacht cultuur, geloof of achtergrond. Den Haag verdient een Scrooge die ons laat dat we ook maar mensen zijn. Kom kijken en geniet van een weergaloos spektakel dat zich afspeelt in het Zuiderparktheater, het Zuiderpark zelf en op manege de Eendenkooi. Deze actie vond plaats rond kerst 2017, we vertellen er graag meer over!
    • Knuffelen met Paarden- Het aantal demente senioren in Nederland groeit snel. Voor deze groep is het fijn als er laagdrempelige acties worden georganiseerd waar zij aan kunnen deelnemen. Uit onderzoek komt naar voren dat het voor deze groep mensen goed is om ze in aanraking te brengen met dieren en dat beweging ook goed is. alles anderZ organiseert samen met manege de Eendenkooi speciale ‘knuffelsessies’. Deze duren ongeveer anderhalf uur en vinden plaats in het Zuiderpark te Den Haag. Wilt u meer informatie hierover of weet u deelnemers voor deze sessies? mail naar info@allesanderz.nl
    • Ondersteuning van manege de Eendenkooi met het maatschappelijk programma. op het terrein bevindt zich een buurthuis van det Toekomst waar speciale projecten plaatsvinden. alles anderZ biedt ondersteuning in het meedenken en coördineren van vergelijke projecten als beschreven en meer.
  • En … alles anderZ stopt een deel van haar omzet in een spaarpot (enerzijds 5 % van de omzet anderzijds geld wat geschonken wordt). Om hiermee maatschappelijke projecten voor speciale doelgroepen te organiseren. Van dit geld worden ook vrijwilligers opgeleid om bij maatschappelijke projecten een bijdrage te kunnen leveren. Bij duurzaamheid denken namelijk de meeste mensen aan zorg en aandacht voor natuur en milieu, maar gek genoeg niet aan de eigen soort: DE MENS

Bij alles anderZ vinden wij het ook belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om aan persoonlijke ontwikkeling te werken. We zijn als mensen graag zelfstandig en lossen graag onze eigen problemen op. Maar soms is dat gewoon niet mogelijk. Soms is het nodig dat er iemand naast ons komt staan die vanuit kennis, ervaring en middelen meedenkt en meewerkt richting een oplossing. Wij zijn ook van mening dat geld nooit een belemmerende factor mag zijn en zetten ons daarom graag in voor bijzondere doelgroepen.

Wat is eigenlijk MVO?
MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten en houdt hierbij rekening met stakeholderbelangen. Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op de stakeholders (belanghebbenden) van een bedrijf. Dat kunnen medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ‘de maatschappij’ in algemene zin.
 Het draait vaak om drie P’s: Creëer waarde op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied.  Ons bedrijf wil graag als brug fungeren tussen ondernemend Nederland en mensen in de samenleving die ondersteuning zoeken van professionals.  

Het is niet het geld dat je geluk zal brengen. Het is de manier waarop je geld gebruikt dat echt het verschil maakt. Geld verdienen is mooi. Nog mooier is het om dat geld om te zetten is iets dat niet zijn waarde verliest.