NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren)

Vandaag de dag zijn veel trainingen doorspekt met NLP. En dat is ook logisch want door NLP wordt je je bewust van wat je veelal onbewust doet. Het onbewuste bewust maken doen we graag, want daar wordt je krachtiger van. Je wordt je bewust van je waarnemingen, gedachten patronen en gedrag, waardoor je mogelijkerwijs dingen anderZ kan gaan doen omdat dit mooie inzichten oplevert. Een sleutelwoord hierin is zelfreflectie en de realisatie dat je een ander niet kunt veranderen, maar wel jezelf.

Wat is NLP?

De NLP afkorting staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren, en is een methodiek voor krachtige persoonlijke ontwikkeling en effectieve communicatie. NLP is een effectieve methode om snel inzicht te krijgen in de drijfveren en motivaties van ons handelen. Het gaat over hoe jij informatie opvangt, deze informatie verder verwerkt en hoe dit zich uit via je gedrag. Bewustwording van deze processen geeft je de mogelijkheid om jezelf meer te sturen. Als je je meer bewust wordt van hoe je de dingen doet, krijg je meer regie over je leven. NLP geeft je veel inzicht in hoe communicatie werkt en hoe je dat nog beter kunt doen.
Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg! Is dat okay voor jou? Doe vooral je ding! Nog niet tevreden? Doe wat anderZ.

Kleine en grote gebeurtenissen in ons leven kunnen er toe leiden dat we dingen soms doen op een manier die niet werkt. Of we kunnen ergens moeilijk een reactie op geven, laat staan op handelen. Dit zijn vaak zaken die er toe hebben geleid dat we overtuigingen hebben die ons in de weg staan. Deze gebeurtenissen hebben een groot effect op ons doen, denken, handelen en gedrag. NLP geeft onder andere inzicht in de overtuigingen die ons gedrag sturen en geeft je mogelijkheden om deze te veranderen.

NLP Communicatiemodel

Waar komt het vandaan?

in de jaren ‘70 onderzochten hoogleraar linguïstiek John Grinder en student computerwetenschappen Richard Bandler de processen van communicatie en verandering. Zij wilden antwoord krijgen op de vraag wat therapeuten als Virginia Satir, Fritz Perls en Milton Erickson zo bijzonder maakten. De conclusie was dat het communicatieproces tussen mensen gebaseerd is op neuropsychologie, cybernetica en taal. Bovendien ontdekten ze dat dit proces bovendien te beïnvloeden is. Daarom gaven ze het de naam Neuro Linguïstisch Programmeren.

Hoe werkt NLP?

Door NLP wordt je je bewust van wat je veelal onbewust van gebeurtenissen herinnering hebt opgeslagen. Je werkt met je zintuigen, gedachten en gevoelens met als doel je bewust te worden van wat er in je onbewuste als het ware ‘vast zit’. Ervaringen komen bijons binnen via onze zintuigen, door te kijken, horen, voelen, ruiken en proeven (het Neuro stuk). Dit komt bij. ons binnen en wordt gecodeerd, geordend en krijgt betekenis door beelden, geluiden, gevoelens, geuren, smaak en taal (het Linguïstische stuk). Ons brein programmeert en zorgt voor een gewenste uitkomst. Of kunnen we dat veranderen? (het programmeren stuk).

 

Door NLP leer je die ervaringen en gebeurtenissen op een andere manier te bekijken. Daardoor ga je er ook anders mee om en krijg je een structurele, andere kijk op dingen. Je gaat anders luisteren en communiceren en de gevolgen daarvan zijn positief en direct merkbaar.

Een ander vaak gebruikt uitgangspunt is dat NLP de subjectieve ervaringen bestudeert. Iedereen ervaart de wereld op zijn of haar manier. Dit merk je dan ook snel in discussies waar mensen naar hetzelfde fenomeen kijken en toch iets anders zien. Iedereen heeft een eigen unieke subjectieve ervaring van de wereld en maakt beslissingen op basis van zijn of haar unieke model.

 

alles anderZ gebruikt NLP samen met andere methodieken om je te helpen het anderZ te gaan doen. Om balans te krijgen in jezelf en wie jij bent en wilt zijn. We doen niet sec NLP maar mixen het en daar pluk jij de vruchten van.

 

Waarom wil je er iets mee?

Alles in ons leven staat of valt met communicatie; Hoe ziet je leven er uit als je op de juiste manier met anderen kan communiceren, zonder dat je vastloopt, je irriteert en beter begrepen wordt? Daarom wil je er iets mee! Wil je meer weten over onze manier van training? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!