systemisch werk

Wij mensen voelen ons volledig zelfstandig, maken zelf onze keuzes en leven in alle vrijheid. Echter, zonder dat we het ons altijd bewust zijn, zijn wij onderdeel van een groter systeem. Hier op aarde (en in het gehele universum) is een matrix, een systeem waarin alle elementen met elkaar samenwerken. De wereld zoals wij haar nu kennen is gevormd door deze samenwerking. De informatie die het systeem omvat en beïnvloedt wordt van generatie op generatie doorgegeven door alle elementen, planten, dieren en mensen. De oorsprong van de methodiek systemisch werken ligt onder andere bij Bert Hellinger en Daan van Kampenhout. Bert Hellinger ontdekte de kenmerken van elk systeem en ontwikkelde deze methode om hiermee te werken en oorzaken inzichtelijk te  maken. Daan van Kampenhout heeft de verbinding gelegd tussen familieopstellingen en het sjamanisme via ‘Systemic Ritual’®.

Bij het systemisch werken wordt je je bewust van deze oorzaken, keer je terug naar de wortel van het ontstaan ervan en ga je op zoek naar de kracht die erachter zit. Om zo informatie te kunnen ontvangen die helend kan werken.

Ons lichaam is de basis, de plek waar alle patronen, vaak nog onbewust liggen opgeslagen. Aandacht voor het lichaam en de signalen ervan worden in ons haastige bestaan makkelijk genegeerd. Daarom is aandacht voor hoofd, hart en buik belangrijk. Ook systemisch werken begint met aandacht voor houding, beweging en ademhaling.

Ruud Knaapen schreef een artikel over zijn visie op de systemische kant van werken met paarden. Dit sluit heel goed aan bij onze zienswijze en aanpak. Het artikel heet Coachen met paarden: in service of life. we halen graag een fragment uit dit artikel aan

PAARDEN EN SYSTEMISCH WERK Als paarden zich om wat voor reden niet kunnen verbinden, geeft dat stress. Het is extreem belangrijk voor hen om binding met een groep aan te gaan en te weten wat hun exacte plek is in de groep. In interactie met een mens wil een paard instinctief ook een soort minikudde vormen. Het dier zal reageren op de mate waarin iemand authentiek is, dat wil zeggen, in contact met zijn bronnen dan wel bestemming en de mate waarin de innerlijke kudde compleet is. Het instinct waarmee paarden 65 miljoen jaar overleefd hebben, is een uiterst verfijnd precisie-instrument dat registreert of het geheel van de kudde in de knel komt. Het heeft een signaalfunctie. Het paard fungeert als indicator voor het welzijn van het gehele systeem. Het gedrag van het paard is een indicator voor waar en wanneer in het systeem van de cliënt de systeemdruk verandert, in relatie tot de drie basisbehoeften die hierna beschreven worden. Dit is een meer fenomenologische benadering die we ook zien binnen het werken met opstellingen.

Het gehele artikel is ook te vinden in ons anderZ magazine