Deep Democracy

Besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Geen compromis. Werkelijke consensus. Zonder te polderen. Conflicten aangaan, oplossen en er niet omheen lopen.

Het grootste deel van het werken in organisaties bestaat uit het nemen van beslissingen. En het zorgen dat mensen daar ook naar gaan handelen. De manier waarop een besluit tot stand komt, is niet altijd even effectief. Waardoor we gaan vertragen, zuchten en saboteren. Deep Democracy is een zienswijze en een methode die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt. Tegenstellingen en botsende meningen worden op respectvolle wijze met elkaar onderzocht. In dialoog en in discussie. Besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Door grondiger besluiten neemt de daadkracht toe.

“Het teambesluit”

Ze zitten met z’n allen aan de vergadertafel, het hele team is speciaal voor het nemen van deze beslissing naar kantoor gekomen. De hele middag hebben ze lopen soebatten over de juiste keuzes. Uiteindelijk neemt hun manager Kees neemt het woord: Ik ben blij dat we de tijd genomen hebben om met elkaar de juiste  beslissingen te nemen. Ik neem het nog even met jullie door… en er volgt een opsomming van acties die door deze en gene zullen worden opgepakt. Tussendoor hoor je over en weer grapjes van de een naar de ander, ‘benieuwd of Janneke dan nog genoeg tijd heeft om koffie te halen’ en ‘Hey Henk, denk je er dan wel aan met de auto te gaan’. Uiteindelijk sluit Kees de meeting af en loopt iedereen de gang op. Daar zegt Janneke tegen haar collega; zal mij benieuwen hoe lang we dit volhouden, het is leuk bedacht, maar uitvoeren is een ander ding.’ 

Jitske Kramer

heeft ons de Lewis Methode van Deep Democracy geleerd. Ontwikkeld door Myrna Lewis in het bedrijfsleven van post-apartheid Zuid-Afrika. Teams en organisaties die deze methode gebruiken, winnen aan effectiviteit. Gericht op inclusieve besluitvorming, co-creatie en duurzame verandering. Op participatief en dienend leiderschap. Op moedige samenwerking, want confronterend waar nodig.

Dit betekent dat we het bovenstaande voorbeeld op een ander moment in de meeting tackelen. In een groep of een team zijn er altijd wel een paar die het net even anders zien, of een ander beeld hebben bij de aanpak. Deze minderheid* krijgt met Deep Democracy op het juiste moment een stem en zorgt dat iedereen echt wordt ingesloten.

* HEEFT DE MINDERHEID WEL WIJSHEID?

Niets heeft betekenis van zichzelf. Mensen geven samen betekenis aan alles wat er in en om hen heen gebeurt. En elk perspectief draagt daarmee een invalshoek, een inzicht in zich. Als we naar bepaalde standpunten niet willen of kunnen luisteren, voelen mensen zich gepasseerd, niet begrepen, niet gehoord, genegeerd. Niet alleen de kwaliteit van de beslissingen leidt hieronder doordat we een perspectief niet hebben kunnen meenemen, ook de algehele sfeer en bereidheid tot samen werken en verbinden vermindert. Het is de kunst om goed te luisteren naar wat iedereen zegt, welke zorgen, ideeën en oplossingen er in opmerkingen verborgen zitten. Wanneer alles op tafel ligt kunnen we met elkaar het beste besluit ooit nemen. Deep Democracy streeft ernaar ruimte te geven aan de stem van de minderheid, zodat deze niet verloren gaat in een discussie en de wijsheid ervan meegenomen kan worden in de besluitvorming.